نماهای سنتی

نماهای سنتی به عنوان شاخصه ای از نماهای شهری شناخته می شوند . اما باید دقت شود که این نماها ویژگی هایی دارند که باید به آنها توجه شود . که می توان به بالکن های زیبا و ستونهای منقطع و تاج های زیبا برای ساختمان اشاره کرد .

درحقیقت میتوان این نماها را شاخصه ای برای بیشتر جلوه دادن نمای ساختمان در سیمای شهری دانست .

 

/ 0 نظر / 122 بازدید