طراحی نمای برج ها

نمای یک ساختمان به دلیل ماندگار شدن در منطقه تاثیر مهمی بر سیمای شهر دارد . اما وقتی صحبت از برج میشود این تاثیر نیز بسیار بیشتر است . تا جایی که برجها علاوه بر مناطق اطراف خود تا کیلومترها دورتر مناظر شهری را تحت تاثیر خود قرار می دهند .

بنابراین در طراحی یک برج باید نکات مهم بیشتری را مد نظر قرار داد . به عنوان مثال  کاربری این غولهای چند منظوره در طراحی نمای آنها باید مشخص باشد . از شیشه برای نماهای تجاری یا اداری ، از سنگ برای برج های مسکونی و از سیمان نیز برای انواع کاربری ها استفاده میشود.

البته می توان با یک تلفیق مناسب از مصالح به یک نمای زیبا برای برج ها دست یافت .

ولی مسئله فقط مصالح نیست . بلکه فرم و حجم در اولویت باید باشد. همچنین نورپردازی این ابر ساختمان ها بسیار مهم است .

"برجها باید زیبایی را   به شهر بازگردانند"

/ 0 نظر / 18 بازدید