نمای ساختمان های با بر کم

ساختمان های با موقعیت خاص طراحی خاص را میطلبد زمانی که ساختمانی با بر کم و یا موقعیت خاص را طراحی میکنیم باید متناسب با شرایط ساختمان نقصان یا کمبودها را به نقطه قوت طراحی تبدیل کنیم.

ساختمان هایی که در اصطلاح پشت قواره هستند و یا بر کمی دارند از این جمله هستند.

تعبیه مناسب گلدان ، مصالح مناسب نما و پوشش پکیج ، کولر و یا آبگرمکن در نمای ساختمان تز نکات کلیدی طراحی این ساختمان هاست.

در ضمن با در نظر گرفتن ضریب هدایت گرمایی کمتر آجر و سنگ نسبت به سیمان و بتن میتوان از این مصالح در نمای ساختمان ها استفاده کرد.

مهندس محسن ناصری

 

/ 0 نظر / 178 بازدید