جدیدترین طراحی زاها حدید

گفته می شود که در طراحی این برج به عناصر مهمی از جمله تاثیر سایه متقابل این دو برج بر روی هم توجه شده است . ضمنا  دو آسمان خراش طوری طراحی شده اند که به صورت شیب دار نسبت به برج دیگری به نظر  آیند.

 

/ 0 نظر / 118 بازدید