چرا نمای مدرن

پر واضح است که اصطلاح مدرن تنها به نما و حتی تنها به ساختمان محدود نمیشود .

تعاریف متعددی از مدرن و مدرنیته وجود دارد ولی ویژگی مهمی که در این مقاله به آن میپردازیم عبارت سادگی و پرهیز از تجملات است .

باور کنید در دنیای امروز و با وجود انبوه ساختمانها مجلل و از بین رفتن دید خط آسمان در نمای شهری گاهی به صورت ناخوداگاه چشمانمان به دنبال یک استراحت می گردند .

یک نمای ساده و در عین حال زیبا میتواند این آرامش را با خود به دنبال آورد 

تجربه بنده نشان داده که اشخاصی که در طول روز در مکانهای پر ازدحام و شلوغ به سر میبرند برای مکان زندگی معمولا معماری مدرن با مفهوم سادگی را به تجملات ظاهری ترجیح میدهند.

/ 0 نظر / 7 بازدید