لزوم طراحی نمای ساختمان

از مدتها قبل صحبتهایی مبنی بر لزوم طراحی نمای ساختمان قبل از مرحله صدور جواز در شهرداریهای تهران مطرح میشد ودر این راه برخی از شهرداریهای مناطق مختلف مانند ناحیه یک و چهار ضوابط طراحی نمای خود را اجرا میکردنند

اما تقریبا از اوایل امسال با توجه به مباحثی نظیر بومی سازی نماهای تهران و کشور اجرای طراحی برای کلیه مناطق تهران اجباری شد تا گام مثبتی در این زمینه برداشته شود

اینجانب نیز با توجه به اهمیت موضوع و همجنین تجربه چندین ساله در این زمینه پیشنهادات خود را به شهرداری مناطق مطرح و از ایجاد طرح همه جانبه نماسازی در تهران حمایت نمودم

امیدوارم که طراحان نماسازان تهران بتوانند گام مثبتی در راستای الگوی نماهای ایرانی بردارند.

با تشکر محسن ناصری

/ 0 نظر / 40 بازدید