نماهای رومی

در این نوع طراحی شکل پنجره ها بسیار مهم می باشد و توصیه می شود اگر پنجره هایتان راقبلا سفارش دادید سراغ این نوع طراحی نروید

سر ستونها وستونها نقش برجسته از اهمیت زیادی در این نوع طرح ها برخوردار است

هر چیز قدیمی به شرط استفاده به جا در نماهای رومی میتواند زیبا به نظر آید البته با در نظر گرفتن ترکیب بندی مناسب آن

/ 1 نظر / 185 بازدید
صفورا

خیلی مختصر و مفید بود ... [لبخند] مرسی دوست عزیز...