طراحی ساختمان

امروزه طراحی ساختمان به یکی از مهمترین دغدغه های زندگی در شهر های بزرگ ویا حتی شهرهای کوچک تبدیل شده است بدیهی است توجه به مسایل طراحی ونگاه درست و عمیق بر این مسئله تاثیر بزرگی را بر زندگی شهروندان ویا حتی آیندگان خواهد گذاشت در این وبلاگ سعی شده تا به این موضوع واهمیت آن بیشتر پرداخته شود

/ 0 نظر / 10 بازدید