ساختمانی دراکوادر

سانتیاگو اسپینوزا و کنی اسپینوزا معماران این اثر دیدنی هستندکه سهی کرده اند در این ساختمان از عناصر عمودی به عنوان هارمونی وشخصیت اصلی ساختمان استفاده کنند.

بتن اکسپوز چوب و شیشه های سراسری ترکیب مناسبی برای این ساختمان به وجود آورده اند.

 

/ 1 نظر / 29 بازدید
گلی

اخه این کجاش قشنگه؟؟؟