طرح های نمای ساختمان زیر لبه تیغ شهرداری

به نظر میرسد که از اوایل امسال با توجه به اجباری شدن طراحی نمای ساختمان در مرحله جواز در مناطق مختلف تهران بارقه های امید برای اجرای اصولی نما با در نظر گرفتن کلیت بنا شکل گرفته باشد .

اما متاسفانه برخوردهای عجیب در مورد نماهای ساختمان از سوی شهرداری ها و ناحیه های شهرداری ادامه دارد.

در گذشته ودر برخی مناطق مانند منطقه یک و چهار تهران طراح باید برای تایید طرح خود در کمیسیون مربوط به این موضوع شرکت و از طرح خود دفاع میکرد اما این موضوع با توجه به اجباری شدن طراحی در برخی مناطق شهرداری به صورت یک طرفه بررسی شده و طراح کمترین تاثیری را در تایید شدن مسئله ندارد

در این شرایط شائبه اعمال نظر غیر کارشناسانه در مورد نماها به وجود می اید که امیدوارم در این مورد راهکارهای علمی تری سنجیده شود تا طراحان ساختمان توانایی طرحی بر اساس سلیقه خود را داشته باشند نه بر اساس شرایط شهرداری.

"بشر باید بتواند به هنر معماری دلخوش باشد. معماران هم باید چیزهایی بسازند که دلخوشی بیاورد"

سیدهادی میرمیران

/ 1 نظر / 34 بازدید