معماری ایرانی و نماهای ساختمانی

پژوهشگران مختلف دوره های متفاوتی را برای هنر و معماری ایرانی ترسیم کرده اند اما میتوان به طور کلی 5 دوره مختلف را برای معماری ایران تعریف کرد

1- معماری دوره قبل از هخامنشیان

2- معماری دوره هخامنشیان

3-معماری دوره ساسانیان

4- معماری ادوار اسلامی تا اواسط دوره قاجاریه

5- معماری نوین ومعاصر که مربوط به یکصد سال اخیر است.

در حقیقت هر یک از این دوران ها خصوصیات و ویژگی های منحصر به فردی داشته اند که در جای خود مفصل بحث خواهد شد.

در دوره پارتی ( ما قبل هخامنشیان ) و دوره پارسی ( دوره هخامنشیان ) به سازه اهمیت زیادی داده می شد و این مسئله در نمای ساختمان های این ادوار به خوبی مشخص شد .

در دوران پارتی قوس ها در معماری وارد شدند و به شکل های نیم گرد ، مدور ، چیار تخم مرغی و انواع قوس های هلو جین نمایان شدند.

پیکر تراشی تاق بستان و تزیینات و سر ستون های زیبای تخت جمشید و بنای عجیب و زیبای تاق کسری در همین دورا نها ایجاد شدند.

ادامه دارد......

/ 0 نظر / 60 بازدید