طراحی با سنگ و آجر

در اکثر موارد طراحی با آجر به عنوان یک مصالح ارزان قیمت مناسب ساختمان های با اهمیت کمتر است ولی اگر همین مصالح در مکان مناسب به کار گرفته شود می تواند مکمل مناسبی برای مصالح سنگ و یا آلومینیوم  باشد در این نوع طراحی سعی کرده ام تلفیق مناسبی بین سنگ و آجر ایجاد کنم البته طرح اولیه این کار از مهندس محرمی بود که از ایشان سپاسگذارم.

 

/ 1 نظر / 5 بازدید