خانه زیبای نیویورک

این خانه که در واقع نوعی ساختار شکنی در وجود خود دارد .

پنلهای ساندویچی با اندازه متوسط تمام وجود این خانه را در آغوش گرفته است.

شیشه ها از نوع شفاف بوده ورنگ آبی آن علاوه بر همنوایی باآسمان همراه با رودخانه نیویورک در حرکت است .

/ 0 نظر / 86 بازدید