رنگ در نمای ساختمان

ذر طراحی نمای ساختمان لزوما نباید تنها به دنبال مصالح گرانقیمت بود حتی در برخی از کارها یک تغییر رنگ ساده با مصالح نسبتا ارزان تغییر بزرگی در نمای ساختمان خواهد داشت.

/ 0 نظر / 62 بازدید