کاخهای خسته کننده

متاسفانه در چند سال اخیر شاهد افتتاح برجها و قصرهای جدیدی در پایتخت و شهر های بزرگ کشور بوده ایم که فقط جنبه تجملگرایی آنها به حد اعلی رعایت شده اند .

اگر از جنبه هنری و طراحی به این قصرهای سنگی و سیمانی بنگریم شاید به واژه " افراط در تجمل "برسیم که به جز هزینه های گزاف برای سازندگان و متاسفانه برای ساکنین دستاورد دیگری ندارند . و افسوس که این پروژه ها حتی در کوچکترین مسابقات معماری جایگاهی هرجند اندک را بین شرکت کنندگان به دست نمی آورند.

اگر در گذشته کاخها زیبا بودند به خاطر یکتا بودن هنر معماریشان بوده است اما امروز متاسفانه خانه های معمولی نیز خود را به شکل قصرهای رومی هزاران پیش در می آورند و این به جز واژه افسردگی وتجملگرایی چیزی به ارمغان نمی آورند.

امید آنکه روزی به هویت معماری گذشته مان  نزدیک شویم.

/ 0 نظر / 46 بازدید